Cine suntem:

Adresa sitului web este: https://antares-group.ro
Acest site web este proprietatea s.c. Antares s.r.l.
Strada Dacia, Nr. 10, Ramnicu Valcea
Telefon: 0745 66 39 33
E-mail: office@antares-group.ro

Politică de confidențialitate

I. Informații generale
Antares-group.ro respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează acest site web. Mai jos veți afla cum sunt colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către noi.
Această politică de confidențialitate se aplică doar pe site-ul antares-group.ro. Nu acoperim informațiile colectate de site-urile terțe, inclusiv cele partenere sau care au cumpărat spațiu de publicitate pe site-ul nostru.
Site-ul antares-group.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate în momentul când citiți informații de pe acestea.
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

II. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?
Dacă sunteți vizitator al site-ului, antares-group.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în pagina „Contact”. Acestă pagină colectează numele sau pseudonimul dumneavoastră și adresa de e-mail, în scopul de a vă putea raspunde dacă ne-ați contactat.
De asemenea, când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator, pentru a ne ajuta la detectarea spamului.
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

III. Cât timp îți păstrăm datele
Ca principiu, antares-group.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă lăsați un comentariu, acesta și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le păstrăm într-o interminabilă coadă pentru moderare.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Antares-group.ro nu dezvăluie datele cu caracter personal decât atunci când dezvăluirea acestora este prevăzută de lege.

V. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către antares-group.ro pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către antares-group.ro, conform celor descrise în prezentul document.
2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea antares-group.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către antares-group.ro a datelor cu caracter personal inexacte sau nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a. Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. În cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
d. În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e. În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
f. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, antares-group.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea doar pentru scopuri statistice;
5. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
a. Persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; ori,
d. Persoana vizată s-a opus prelucrării.
6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către antares-group.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
7. Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
a. În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al antares-group.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care antares-group.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
b. În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
9. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@antares-group.ro

Politica de colectare cookies

Site-ul antares-group.ro utilizează cookie-uri

Ce este un cookie?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie”, ori pur și simplu “cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware. Nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesaţi din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Cookie-urile sunt de două feluri:
– Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în browser până când utilizatorul închide fereastra browserului sau nu mai accesează webserverul mai mult de 30 minute (durata unei sesiuni normale).
– Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate în funcție de durata prestabilită, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Sunt cunoscute sub numele de „third party cookies” şi pot fi folosite pentru a memora interesele unui utilizator, spre exemplu, pentru ca să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații ce fac legătura între utilizatori și un anume website. Dacă un browser accesează acel web-server din nou, browserul ii transmite webserverului informația stocată în cookie-uri și webserverul poate reacționa în consecință.

Care este durata de viață a unui cookie?
Există cookie-uri folosite exclusiv pentru o singură sesiune – acestea nu mai sunt reținute după ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website, însă pot fi șterse oricând de utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Părți de conținut sau servicii pot fi plasate pe website-ul accesat de către terțe părți prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot conține cookie-uri. Ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terți se supun legilor în vigoare și politicilor de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
– performanță a site-ului
– analiză a vizitatorilor
– pentru geotargeting
Aceste cookie-uri pot proveni și de la terți.

Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă a mai vizitat acest site până acum. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Cookie-uri pentru geotargeting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.

Alte cookie-uri ale terțelor părți
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user autentificat în contul său; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile ajută la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate:
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc în mod normal formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului.

Mai multe informații despre cookie-uri și cum pot ele fi oprite/blocate se găsesc pe site-ul AllAboutCookies.org (eng).
Pentru setările cookie-urilor generate de terți și pentru mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online vă rugăm să vizitați site-ul: YourOnlineChoices.com (rom).